آدم زرنگ های زندگی ما خیلی هم زرنگ نیستند ؛ حتما این سوال واستون پیش اومده آدم زرنگ ها چه کسی یا کسانی هستند ؟؟

آدم زرنگ ها توجه می خرند و بی توجهی می کنند ، آدم زرنگ ها لطف و محبت می خواهند ولی جوابی برای خوبی ندارند، آدم زرنگ ها نمک می خورند نمکدونشم میخورند و دل می شکنند ، آدم زرنگ ها از اطرافیانشون نبردبان می سازند تا خودشون به اهدافشون برسند وقتی هم که به اهدافشون رسیدند فراموش می کنند از چه نبردبانی بالا رفتند، آدم زرنگ ها همیشه فکر می کنند از دیگران برترنند و اغلب اوقاب دچار توهم توطئه و توهم خودشاخ پنداری هستند ...

قانون برای آدم زرنگ ها معنایی ندارد و صد البته هر مفهوم اجتماعی و مدنی دیگر برای آدم زرنگ ها ساخته نشده است. در آخر باید بگم آدم زرنگ ها فقط فکر می کنند زرنگ هستند و به این جمله بسنده می کنم : دست بالای دست بسیار است ..."لطفا زرنگ نباشیم"


منبع : داستانیما |آدم زرنگ های زندگی ما
برچسب ها : زرنگ